Organizátorem farmářských a rukodělných trhů je Spolek pro obnovu evropských bojových umění ARMA FERRE, IC 27015785, sídle Staroměstská 781/1, 792 01 Bruntál. Pod obchodní značkou PURITAS®

Vážení prodejci, právě pročítáte úvodní informace Farmářských a rukodělných trhů v Bruntále. (Dále FRT)

Trhy jsou zaměřeny na prodej zejména potravin, rukodělných výrobků a okrajově i zahraničního unikátního zboží.

Přihlášení a následným prodejem se prodávající zavazuje dodržovat kodex FRT, správnou prodejní praxi a čistotu na prodejním místě.

V době provozování trhů je dobré držet se tržního řádu. Jen tak můžeme předejít případným problémům, či nedorozuměním. Naším cílem je potkávat se s vámi častěji, ne pouze jednorázově.

Preferujeme místní a regionální výrobce.

Jak o akcích dáváme lidem vědět? Na vlastních webových stránkách www.trhy.puritas.cz a našem facebookovém profilu i dalších sociálních sítích. Dále na webových portálech: webtrziste.cz, atlasceska.cz, kudyznudy.cz, případně plakáty.

Stánky

Prodejce si doveze vlastní stánek. Preferujeme přírodní materiály. Stánek si každý opatří svým odpadkovým košem, boxem, krabicí. Je zakázáno umísťovat odpad do městských košů. K tomuto účelu lze využít kontejnery na směsný odpad na Palackého náměstí.

Pokud prodejce v přihlášce požadoval elektřinu, prodlužovací kabely si zajišťuje sám. Kabely a elektrické spotřebiče musí odpovídat evropské normě a mít platnou revizi.

Stánek, který bude napojen na elektřinu, případně který pracuje s otevřeným ohněm, musí být viditelně opatřen funkčním hasicím přístrojem.

 

 

Cena za energii

Poplatek za přívod elektrické energie je paušál do 24 kwh 100,- Kč bez DPH 121,- Kč s DPH
Cena za spotřebovanou elektrickou energii nad paušál 1kwh 4,13,- Kč bez DPH 5,- Kč s DPH

Organizátor si vymezuje prostor na obecné dotazy ohledně prodávaného sortimentu, původu zboží a další, pro prodej nezbytné, doplnění informací.

V některých případech může organizátor požadovat platbu předem, na bankovní účet.

Práva organizátora: Organizátor dbá na dodržování tržního řádu. Vyhrazuje si posoudit prodejní sortiment a pokud jej uzná za nevhodný, může jej z prodeje vyloučit. O vyloučeném sortimentu bude sepsán protokol, kdy každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Prodejci se přihlašují pouze prostřednictvím www.trhy.puritas.cz v kalendáři akcí a to nejpozději 4 dny předem na základě řádné registrace.

Jen tak můžeme jejich účast na trzích včas zpropagovat.

Během prodeje nebo i před ním mohou nastat různé problémy. Není problém, který by se nedal vyřešit. Nebojte se oslovit organizátory, pomohou s řešením. Za případné škody si zodpovídá každý prodejce sám.

Kontakty:

Jan Hyžďal 775 007 455

Jana Rubyová 775 007 455

e-mail:trhy@puritas.cz